Kontakt

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.

Enklast är att skicka e-post till info@bokforlagetfenix.se .

Telefonnummer: +46 (0)73 631 97 84.

Vanlig post går också bra:

Bokförlaget Fenix
Upplandsgatan 48
113 28 Stockholm

Plusgiro: 95 72 52-0

IBAN  SE61 9500 0099 6018 0957 2520

BIC  NDEASESS

Organisationsnummer: 802526-4402