Om oss

Den ideella föreningen Bokförlaget Fenix’ ambition är att ge ut böcker som kan ge kreativa impulser och stödja läsaren i ett självständigt tänkande.

Genom förlagsverksamhet vill föreningen vara ett stöd för Kristensamfundets verksamhet i Sverige. Tanken är också att kunna stödja utgivning av Rudolf Steiners kristologiska verk på svenska språket.

Bokförlaget grundades 1977 under namnet ’Kristet Samfunds Bokförlag’. Från att huvudsakligen ge ut böcker med specifik inriktning på Kristensamfundets verksamhet har utgivningen vidgats till att även omfatta hälsa, konst, lyrik m.m. Namnbytet 1998 till ’Bokförlaget Fenix’ har ytterligare understrukit den breddade utgivningen.