Publicerad den Lämna en kommentar

Årstidsloppet – en andlig rytm?

Kan regelbunden och uppmärksam upplevelse av naturen och årstiderna vara ett stöd i strävan efter ett högre medvetande?

När Bokförlaget Fenix idag har glädjen att ge ut Tolv Årstidsbetraktelser (Lars Rydelius/Felix Nieriker) i en nyutgåva, så är det med förhoppningen att kunna ge ett bidrag till alla de, som på olika sätt genom naturen och årstiderna söker sig orienteringspunkter i livet.

Författarna visar i korta koncentrerade betraktelser hur årstiderna och de kristna festerna samarbetar i en andlig process som erbjuder en möjlighet för jaget att stärka sig och lyfta till en friare, mera oberoende sfär.

Kanske döljer sig en läkande väg i årstidsloppet, som i allra högsta grad är friskvård för vår ande?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *